ดูแลสุขภาพ นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ 100 %

modi
arshithong gold
กรีนเคอมิน

มีทีมวิจัยคุณภาพ

บรืษัท ดีทอกซ์ ประเทศไทย จำกัดมีการร่วมมือกับนักวิจัยชั้นนำของโลก ทั้งไทยและประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆทางงานวิจัย เพื่อการพัฒนาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในตลาดตลอดมา

green curmin

ต้องมีบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าเอง

บริษัท CCI จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายสินค้า ของเราเอง โดยมีท่าน ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตรเป็นกรรมการผู้จัดการ ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ถูกกว่าท้องตลาด

กรีนเคอมิน

ต้องมีรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม

บริษัท ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสมุนไพรระดับโลก มากมาย 3 ทวีป

green curmin

บริษัท สีขาว

บริษัท ได้รับรางวัล บริษัทที่มี่มีธรรมมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ ย่อมแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ต่อพนักงานและลูกค้า