ข้อดี-ข้อเสียการใช้ธรรมชาติระหว่าง โมดิ เบาหวานและยา

โมดิ เป็นสารสกัดจากมะระขี้นก ให้สาร momordicin  Charantin มีคุณสมบัติ ลดน้ำตาลในกระแสเลือด ลดการสร้างกลูโคสจากตับอ่อน ลดการดูดซึมกลูโคสที่ลำใส้เล็ก และเป็นอินซูลินที่ได้จากพืช ไม่ได้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาว

ยารักษาเบาหวาน metformin กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ เมทฟอร์มิน เป็นยากลุ่มไบกวาไนด์ (biguanide) ที่มีฤทธิ์ต้านระดับน้ำตาลในเลือด โดยมักจะรับประทานหลังอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้ไม่สูงเกินไป โดยเมทฟอร์มินจะลดการสร้างกลูโคสจากตับ ยับยั้งกระบวนการสร้างกลูโคสใหม่ และกระบวนการสลายกลูโคส ชะลอการดูดซึมของกลูโคสบริเวณลำไส้

ผลข้างเคียงการใช้ยามีมากมาย(จากงานตีพิมพ์  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30806316  เช่นความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดสมอง, ตาบอด, โรคไตเช่นเดียวกับปลายประสาทอักเสบ

ดูแลเบาหวานน้ำตาลสูงด้วย โมดิ Modiเบาหวาน