ความดันสูงเกิดจากอะไร

ความดันสูงเกิดจากอะไร 3 วิธีป้องกัยโรคความดันสูง

ความดันสูงเกิดจากอะไร และมีอันตรายต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหน

สาเหตุของความดันสูงเกิดจากอะไร พอจะสรุปได้ดังนี้

1. พันธุกรรม เช่นมีคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เป็นโรคความดันสูง
2. เกิดจากเส้นเลือดแข็งตัว เส้นเลือดในร่างกายจะมีทั้งเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอก มีความยาวรวมกันมาก ถ้าจะเปลียบ เอาเส้นเลือดมาต่อกันยาวกว่าเส้นรอบโลกเราเสียอีก เมื่อหัวใจเราเต้น 1 ครั้ง จะปั้มน้ำเลือดไปตามเส้นเลือดเพื่อส่งเลือดและสารอาหารรวมทั้งอ๊อกซิเจนไปเลื้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากเส้นเลือดมีความยาวมาก จึงต้องอาศัยแรงกระเพื่อมของเส้นเลือดช่วยผลักดันน้ำเลือดอีกทางนึงเท่ากับลดการทำงานของหัวใจ ถ้าเส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นและแข็งตัวแรงกระเพื่อมก็น้อยลง ทำให้หัวใจต้องเพิ่มแรงดันมากขึ้นเพื่อส่งน้ำเลือดไปให้ถึงปลายทาง เส้นเลือดแข็งตัวเกิดจากสาเหตุ
2.1 เกิดจากคราบไขมันจับตัวหนาขึ้นที่พนังหลอดเลือดมากขึ้นทำให้เส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นและแข็งตัว
2.2 เกิดจาก การมีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคเบาหวาน ผู้มีน้ำตาลสูง น้ำเลือดจะมีความหนืดและเหนียว การไหลเวียนของเลือดช้าลง ทำให้หัวใจต้องเพิ่มแรงดันให้มากขึ้น ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
2.3 เกิดจากอนุมูลอิสระจับที่ผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ เส้นเลือดเสียหาย ร่างกายก็พยายามเข้าซ่อมแซมจนเกิดเป็นแผลเป็น ทำให้เส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นและแข็งตัว

ความดันสูง กับ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง แน่นอน 100 % ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ย่อมก่อให้เกิดสภาวะความดันเลือดสูง ในอดีตโรคอะไรก็ตามที่ตรวจแล้วหาเชื้อโรคอะไรมาเป็นเหตุไม่ได้ เราก็มักจะโยนความผิดให้ พันธุกรรมและอายุ ซึ่งปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก ทำให้เรารู้สาเหตุของโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูงก็ต้องมีเหตุก่อน ไม่ใช้เพราะกรรมพันธุ์ เพราะก่อนจะความดันสูงก็ต้องมีเหตุที่ก่อให้เกิด เช่นผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ย่อมส่งผลให้ความดันเลือดสูงเนื่องจากเมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดทุกครั้ง เลือดจะไหลไปตามเส้นเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ขณะที่เส้นเลือดเรายังนิ้มมีความยืดหยุ่นก็จะเกิดแรงกระเพื่อมช่วยส่งเลือดไปได้ดี แต่ถ้าพนังหลอดเลือดแดงแข็ง การกระเพื่อมย่อมน้อยลงการส่งเลือดก็ไม่ดี ทำให้หัวใจต้องปั้มเลือดให้มากขึ้น เมื่อผนังหลอดเลือด ถูก ไขมันแทรกอยู่ และเพิ่มมากขึ้น หนาขึ้น และเกาะตัวแข็งขึ้น ไปปิดกันทางเดินของเลือด ทำให้เลือดเดินทางไม่สะดวก เนื่องจากเส้นเลือดเรามีความยาวมาก ทั้งเส้นเลือดแดงใหญ่ เส้นเลือดฝอก เมื่อส่วนใดของร่างกายได้รับเลือดน้อย (เลือดจะพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย) เท่ากับได้รับออกซิเจนและสารอาหารน้อยไปด้วย แต่ด้วยกลไกลการทำงานของร่ายกายจะไม่ยอมให้ส่วนใดๆของร่ายกายเสียหาย หัวใจก็จะเพิ่มแรงดันเลือดให้มากขึ้น เพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ เพื่อให้ได้อาหาร จึงเก่งความดันโลหิตที่สูง ถ้ายังไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ หัวใจก็ทำงานหนักอย่างต่อเนื้อง อีกทั้ง เส้นเลือดที่ถูกคราบไขมันจับ ย่อมเปาะแตกง่าย เมื่อเลือดมีความดันสูงก็อาจทำให้เกิดการปริแตกของเส้นเลือดได้ ถ้าไปแตกที่เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะเกิดอำมพฤกษ์ อำมพาต ฉะนั้นเมื่อรู้ต้นเหตุ ก็ควารแก่ไขก่อน ด้วย  ที่ช่วยล้างหลอดเลือด ลดคราบฝั่งแน่ของไขมันตามเส่นเลือด

Olisa q10  มีแกรมม่า ออริซานอล แบบผงแห้ง ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันไตรกลีเซอไรด์ ทำให้ไม่ไปเพิ่มไขมันเลวให้กับร่างกาย และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดปฎิกริยา ออกซิเดชั่น ซึ่งจะพูดอีกในตอนต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยลดไขมัน คลอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ได้ดี เท่ากับลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเส้นเลือดสมองขาดเลือด อีกทั้งยังลดความดันได้ดี 

สาเหตุของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

  1. กินอาหารที่มีไขมันมากเกินไป ไขมันส่วนที่เกินจากร่างกายใช้ จะเข้าไปเกาะจับกับผนังหลอดเลือดแดงเรียกว่า แอทเธอโรมา(atheroma) หรือภาษาไทยเรียกว่า ตะกรันท่อเลือดแดง หรือ ปิ้นไขมัน หรือ พล้าค (plaque) เป็นเหตุให้หลอดเลือดแดงเราแข็งตัว ไขมันที่มากเกิดไปประกอบด้วย

-ไขมันจากสัตว์ทุกชนิดทั้งที่แทรกอยู่ในเนื้อสัตว์ ยกเว้นไขมันจากปลา

– ไขมันจากพืช ที่ผ่านความร้อน หรือเติมไฮโดรเจน ไขมันทรานส์

2. ความเครียด แน่นอนความเครียดก่อให้เส้นเลือดหดตัวปกติสักพักก็จะคลายตัวและขยายกลับคืนปกติ แต่ปัจจุบันปัญหาต่างๆมีมากไม่ว่าการจราจร ค่าครองชีพ ภยันตรายต่างๆ ปัญหาครอบครัว ย่อมก่อให้เกิดความเครียดต่อเนื่องเป็นเหตุให้เส้นเลือดหดตัวอย่างถาวร การหดตัวของหลอดเลือดทำให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดน้อยลง ย่อมส่งผลให้เนื้อผิวหลอดเลือดที่เคยบาง นิ้ม ยืดหยุ่น เปลี่นเป็นหน้า ไม่นิ้มและยืดหยุ่นน้อยลง

3. การสูบบุหรี่ การสูดเอาควันบุหรีซึ่งมรสารประกอบเคมีมากกว่า 4000 ชนิด เข้าร่างกายทางปอด สารสำคัญในจำนวนนั้นคือนิโคติน ซึ่งมีโทษมากมาย และยังกระตุ้นให้หลอดเลือดแดงหดตัวเหมือนความเครียด ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะเกิดหลอดเลือดแดงหดตัวอย่างถาวร ย่อมส่งผลให้เนื้อผิวหลอดเลือดที่เคยบาง นิ้ม ยืดหยุ่น เปลี่นเป็นหน้า ไม่นิ้มและยืดหยุ่นน้อยลง

4. กินอาหารคาร์โบไฮเดตมากเกินไป ติดต่อกันเป็นประจำเช่น ข้าวขาว  แป้งแปรรูป เส้นก๋วยเตี๋ยว 

Olisa q10 มีสารแกรมม่าโอไรซานอล จากงานวิจัย ช่วยในการทำความสะอาดหลอดเลือด ลดพลาคหรือปินไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่น ย่อมส่งผลความดันลดลง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่ม