ไขมันสูง เสี่ยงโรคหลอดเลือด หัวใจและหลอดเลือด

ทุกวันนี้ คุณคงได้ยินปัญหาของ ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอล ออกมามากมาย ว่าโรคหัวใจนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ว่ามีสาเหตุมาจาก คอเลสเตอรอล แต่แต่ถ้าคุณ เห็นผลงานวิจัย ฉบับหนึ่ง คุณจะตกใจ ว่าที่แท้จริงแล้วคอเลสเตอรอลมิได้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโรคนี้แต่เกิดจากความอักเสบของหลอดเลือด งานวิจัยของด็อกเตอร์เล ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่า ผู้ป่วยในสหรัฐที่ประสบกับภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าครึ่งมีระดับของโคเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผมคาดว่าคุณ คงสามารถคาดเดา ด้วยว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดหรือกำจัดอาการอักเสบของหลอดเลือดได้ สิ่งนั้นคือการบริโภคอาหาร

 

การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการปฏิวัติด้านการรักษาและป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้นแทนที่จะให้ความสำคัญกับการลดปริมาณคอเลสเตอรอลแต่เพียงอย่างเดียว พวกเขาก็ควรที่จะต้องมีความเข้าใจขั้นตอนที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบของเส้นเลือด การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจึงมีความสำคัญเป็นข้อมูล เชิงนัยยะ อันน่าทึ่ง ต่อการป้องกันการเป็นโรคหัวใจ

คอเลสเตอรอลในเลือดที่สูง ขึ้น มิได้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นผนังหลอดเลือดหัวใจและลมปัจจุบัน ครั้งเมื่อ ปี 1972 เราจะพิจารณาว่าคอเลสเตอรอล ที่ต่ำกว่าสามร้อยยี่สิบ นั้นถือเป็นค่าปกติ แต่ถ้าคิดถึงในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการวิจัยนี้ แจกแจงว่าระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดความถี่มากขึ้น ต่อการเผชิญภาวะหัวใจล้มเหลว งานวิจัยระบุว่าระดับของคอเลสเตอรอลที่มากกว่า 200 ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าปกติ และหากเกิน 240 ถือว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสูง ช่วงต้น คศ. 1980 เริ่มเรียนรู้ว่าคอเลสเตอรอล มิได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปเสียหมด ยังมีคอเลสเตอรอลที่ดี hdl ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็คือยิ่งมีคอเลสเตอรอล hdl สูงเท่าใด ยิ่งดีกับร่างกาย ซึ่งในทางตรงข้าม หากมีคอเลสเตอรอล ldl มากก็จะยิ่งส่งผลร้ายกับร่างกาย คอเลสเตอรอล  ldl จะสะสมตัวตามผนัง เส้นเลือด และก่อตัว เป็นกำแพงหนา ทำให้หลอดเลือดตีบลง แต่เมื่อ  hdl คอเลสเตอรอลดี ผ่านมา มันจะทำหน้าที่ทำความสะอาดหลอดเลือดนั่นเอง

 

หลังจากค้นพบความจริง ดังกล่าว เราจึงมิได้ตรวจสอบแต่เฉพาะ คอเลสเตอรอลรวม แต่มีความจำเป็นต้องรู้ปริมาณทั้งคอเลสเตอรอลที่ดี hdl และคอเลสเตอรอลที่เลว ldl เราจะคำนวณสัดส่วน ด้วยการนำเอาคอเลสเตอรอลทั้งหมด มาหารด้วยคอเลสเตอรอล ดี  hdl หากค่าออกมายิ่งต่ำเท่าใด แสดงว่าผู้นั้นยิ่งห่างไกลจากโรคหัวใจ มากขึ้นเท่านั้น การคำนวณ นี้ เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไป เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ทั้งคอเลสเตอรอล ดี  hdl และไม่ดี ldl จึงไม่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเลยที่เราจะให้ความสำคัญกับ คอเลสเตอรอล  และผลร้ายของคอเลสเตอรอล ldl ที่มีต่อร่างกาย

ปกติแล้ว เมื่อเราได้รับอนุมูลอิสระ ทั้งจากภายในร่างกาย ที่เรา สร้างขึ้นเอง และจากภายนอก ได้เปลี่ยน หรือทำปฏิกิริยา อ๊อกซิเดชั่น กับคอเลสเตอรอล ldl ซึ่งเจ้าตัว คอเลสเตอรอล ldl ที่ถูกอนุมูลอิสระจับ ก็จะถูกเปลี่ยนโฉม และเป็นศัตรูอันร้ายกาจต่อร่างกาย มีวารสารหลายฉบับ ยืนยันว่า หากผู้ป่วย มีปริมาณของ ตัวต่อต้านอนุมูลอิสระมากเพียงพอก็จะทำให้ ldl ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ฉะนันเพื่อลดความเสี่ยงควรทานอาหารที่มีตัวต่อต้านอนุมูลอิสระมากๆ