ถามตอบปัญหาเบาหวานและโมดิ สำหรับเบาหวาน

ปัจจุบันผู้เบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขมากมาย วันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องเบาหวานและวิธีดูแลเบาหวานไม่ให้ลุกลามจนเกิดโรคแทรกซ้อน ที่ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่

ถาม: เบาหวานมีกีชนิด

ตอบ: เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานชนิดที่ 2

เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ อาจเกิดตั้งแต่ยังเล็กหรือค้นพบเจอในอายุมากขึ้น ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

เบาหวานชนืดที่ 2 มีประมาณมากกว่าเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากการที่

ก . ตับอ่อนเสื่อมสภาพลงจนทำให้ผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่สามารถผลิตอินซูลินได้

ข. จากการที่ร่างกายดื่อต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลหรือกลูโคสไม่สามารถเข้าสูเซลของร่างกายได้

ทำให้น้ำตาลต้องลอยอยู่ในกระแสเลือดมากแต่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งมีประมาณ 70% ของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

ถาม: เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทำไมทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย

ตอบ: น้ำตาลหรือกลูโคส เป็นแหล่งพลังงานของเซล เมื่อกลูโคสไม่สามสรถเข้าเซลได้ ก็ทำให้เซลไม่มีพลังงาน จึงทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น

ถาม: ทำไมน้ำตาลสูงในเลือดถึงเป็นอันตรายแก่ไต

ตอบ: เมื่อน้ำตาลสูงในเลือด ร่างกายก็จะต้องขับของเสียออกจากร่างกาย โดยมีไตเป็นตัวกรอง เมื่อเลือเราเป็นน้ำเชื่อมไตก็ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ไตเกิดความเสียหายและตันในที่สุด(ไตเปลียบเหมือนเครื่องกรองน้ำ)

ถาม: ทำไมน้ำตาลสูงถึงทำให้หิวน้ำบ่อย

ตอบ: น้ำตาลในเลือดสูงในเลือด ทำให้เลือดข้น ร่างกายก็จะสั่งให้เส้นเลือดดูดซึมน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้เลือดข้นเกินไปที่จะเป็นอันตรายแก่อวัยวะส่วนอื่น เมื่อน้ำในร่างกายน้อยลงเราจึงหิวน้ำบ่อย

ถาม: ทำไมเบาหวานจึงก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย

ตอบ: เมื่อเป็นโรคเบาหวานแสดงว่าเรามีน้ำตาลในกระแสเลือดมากแต่นำไปใช้ไม่ได้ ทำให้เลือดที่มีน้ำตาลมากไปจับกับอวัยวะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประสาทก็จะทำให้มือ เท้าชา ขาดความรู้สึก เลือดที่ข้นทำให้เลือดไปตามเส้นเลือดฝอยที่เล็กมากๆได้ยาก เช่นเส้นเลือฝอยที่ไปเลี้ยงตาเราจึงเกิดเบาหวานขึ้นตา แม้กระทั้งน้ำตาลที่สูงแต่นำปใช้ไม่ได้ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันและเก็บไว้ตามอวัยวะต่างๆเกิดโรคหัวใจ โรคสมองขาดเลือด

ถาม: โมดิ(Modi) ทำมาจากอะไร

ตอบ: โมดิ Modi เป็นสารสกัดจากมะระขี้นก สารที่ได้คือ M.ชาแรนติน

ถาม: โมดิ ที่มีสารสกัดจากมะระขี้นก(M.ชาแรนติน) ช่วยผู้เป็นโรคเบาหวานได้อย่างไร

ตอบ: สารสกัดจากมะระขี้นก M.ชาแรนติน จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์มากมายทั้วโลกระบุตรงกัน ว่าสามารถลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดี โดยผ่านกระบวลการ นำน้ำตาลเข้าเซล(เป็นอินซูลินจากพืช) ยังช่วยลดการสร้างกลูโคสจากตับอ่อน และลดการดูดซึมน้ำตาลที่ลำไส้เล็ก ทำให้น้ำตาลอยู่ในสภาวะสมดุล ร่างกายไม่อ่อนเพลีย

ถาม: ต้องทานโมดิอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ตอบ: ตามงานวิจัยให้ทานโมดิครั้งละ 1 แคปซูลก่อนอาหาร 15 นาที เช้า กลางวัน เย็น

ถาม: หมอให้ยามาสามารถทานคู่กันได้ใหม

ตอบ: สามารถทานควบคู่กันไปได้ จนกว่าคุณหมอจะสั่งลดยาหลังจากที่คุมน้ำตาลได้แล้ว

ถาม: ควรตรวจเลือดเมื่อไรหลังจากทานโมดิ สารสกัดจากมะระขี้นก

ตอบ: ถ้ามีเครื่องตรวจน้ำตาลเอง ก็ตรวจได้ทุกวัน หรือถ้าไปให้หมอตรวจควรตรวจหลังจากทานโมดิ สารสกัดจากมะระขี้นกครบ 10 วัน เพื่อคุณหมอจะสั่งลดยา

วิธีดูแลเบาหวานด้วย โมดิ Modiเบาหวาน