ริดสีดวงภายนอก หายได้ ด้วย Ridji
Ridji

ริดสีดวง สาเหตุ มีหลายทฤษฎี

เมื่อหลายปี ก่อนมีทฤษฎีว่าการเกิดริดสีดวง เกิดจากเส้นเลือดคอดในทวารหนัก แต่ตอนนี้มีงาน บทความหลายบทความ บอกว่า ทฤษฎี ที่เกิดจากเส้นเลือดคอร์ดในทวารหนัก ล้าสมัยแล้ว อีกหนึ่งทฤษฎี ที่ได้รับการยอมรับ ระบุว่าเกิดจากการเลื่อน ของเยื่อบุ ทวารหนัก เนื่องจาก เนื้อเยื่อรองรับของหมอนอิงทวารหนักสลายตัว หรือเสื่อมสภาพลง เพื่ออธิบาย การผิดปกติของหมอนอิง ทางทวารหนัก ทำให้เกิดขยายตัวของหลอดเลือดดำ โดยปกติหมอนอิงทวารหนัก มีอยู่สามจุด อยู่ภายใน ตำแหน่งที่ หนึ่ง อยู่ภายใน ด้านขวา ตำแหน่งที่สอง อยู่ภายในด้านหลังขวา และตำแหน่งที่สาม อยู่ภายในด้านซ้าย ของทวารหนัก

สาเหตุการเกิดริดสีดวง
Ridji

ภาพตำแหน่งหมอนอิง  ภายในสามจุด

จากตำแหน่งดังกล่าว ยังค้นพบว่า การเกิดการอักเสบที่รุนแรง เกี่ยวข้องกับผนังหลอดเลือด และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยรอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดแผลในเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนัก จะมีเอมไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลาย ของเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดการอักเสบ และเกิดผิดปกติ ของ เส้นเลือดดำ  บวม และเป็นติ่งขึ้นมา และพัฒนาเรื่อยๆจนเกิดการอักเสบ และมีติ่งเนื้อที่บริเวณทวารหนัก

ริด สีดวงทวาร เกิดขึ้น จำนวนมาก เป็นได้ทั้งหญิงและชาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ สี่สิบห้าถึงหกสิบห้าปี ส่วน การเป็นโรคริดสดวงทวารก่อนอายุยี่สิบปี เป็นเรื่องที่ผิดปกติ

อาการท้องผูก การเข้าห้องน้ำและนั่งเป็นเวลานาน เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าทำให้เกิดริด สีดวงทวาร เนื่องจากอุจจาระแข็ง ต้องใช้ แรงเบ่งมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดแผล และพัฒนา เป็นโรคริด สีดวงทวาร แต่ยังมีบางราย ที่เกิดจากการ ถ่ายบ่อยเกินไป ก็เกิดโรคได้

ความรุนแรงของโรคจำแนกออกเป็น 4 ระยะไดแก่
ระยะที่ 1 มีเพียงอาการถ่ายเป็นเลือดสด โดยไม่มีก้อนโผลจากปากทวารหนัก
ระยะที่ 2 มีก้อนโผ่ลออกมาขณะถ่ายและกลับเข้าในปากทวารได้เองหลังถ่าย
อาจร่วมกับการถ่ายเป็นเลือด
ระยะที่ 3 ก้อนที่โผ่ลออกมาไม่สามารถกลับเขาไปได้เอง ต้องใช้นิ้วช่วยดันกลับ
ระยะที่ 4 มีก้อนโผล่ออกมาตลอดเวลาหรือดันกลับเขาไปแล้วกยังออกมาอีก
ในทางปฏิบัติผู้ป่วยมักจะให้ประวัติที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามแพทย์ควรจะทำการ
ตรวจทวารหนักก่อนที่จะระบุว่าเป็นระยะใดหรือชนิดใด เนืองจากบ่อยครั้งที่ ริด สีดวง
ภายในระยะที่ 3 หรือระยะที่ 4 จะมีริดสดวงภายนอกร่วมด้วย

วิธีดูแลร่ายกายเมื่อเป็นมีติ่ง ที่ทวานหนัก

ทานอาหารที่มีกากใยมากๆ ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายสมำเสมอ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการถ่าย โดยรอให้ปวดถ่ายเสียก่อนค่อยเข้าห้องน้ำ ไม่ควรเข้าไปเมือยังไม่ปวด แล้วใช้วิธีเบ่งแทน

ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา ไม่นั้งห้องน้ำนาน ไม่อ่านหนังสือหรือเล่นโทรศัพท์ขณะขับถ่าย ไม่อั้น ไม่เบ่งแรง

ปัจจุบันมีอาหารเสริมหรือเรียกว่าอาหารเป็นยา ที่ช่วยให้ติ่ง ยุบ หด ไม่ต้องผ่าตัด ฉีดยา หรือรัด

Ridji ริดจิ มีสารสกัดจากสมุนไพร 6 ชนิดที่ส่งเสริมให้ การอักเสบลดลง ติ่งเนื้อยุบหด เห็นผลตั้งแต่กล่องแรก ไม่ว่าเป็นระยะไหน หรือทานยามาหลายขนานไม่ได้ผล เพราะเราได้ทำการวิจัยและใช้นวัตกรรมการสกัดสาร ให้ไดการสกัดสารสำคัญๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาเป็นผลสำเร็จ ลดบวม ลดอักเสบ ป้องกันการอักเสบซ้ำ

จำนวน ราคา ค่าส่ง
1 กล่อง 950 โอนเงินค่าส่ง 50 บาท เก็บปลายทาง 100 บาท
2 กล่อง 1,900 ส่งฟรี เก็บปลายทาง
3 กล่อง 2,700 ส่งฟรี เก็บปลายทาง
5 กล่องแถมฟรี 1 กล่อง 4,750 ส่งฟรี เก็บปลายทาง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติม

คลืกเพื่อดู รายละเอียด ราคา