สาเหตุของการดื่ออินซูลิน ในผู้ป่วยเบาหวาน

สาเหตุของการดื่ออินซูลิน

มีหลายทฤษฎีที่แนะนำเหตุผลว่า ทำไมเราจึงมีปฎิกริยาตอบ สนองต่ออินซูลินน้อยลง ซึ่งมีทฤษฎีที่มีการพูดถึงกันมากนั้นคือ คาร์โบไฮเดรต ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังบริโภคคาร์โบไฮเดรตในระดับสูง มีเอกสารหลายฉบับระบุว่าอาหารที่มีค่า GI สูง(GI ย่อมาจากคำว่า Glycemic Index ซึ่งก็คือดัชนีที่ใช้ในการวัดหาค่าความเร็วของการดูดซึมน้ำตาลและแป้งเข้าสู่กระแสเลือด) ข้าวขาว ขนมปังขาว แป้งขาว สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าน้ำตาลที่ใช้ปรุงอาหาร ทำให้อาหารดังกล่าวได้รับการขนานนามว่า high-glycemic  ส่วนอาหารประเภทถั่ว มะเขือเทศ แอปเปิ้ล ส้ม จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ามาก จึงเรียกอาหารประเภทนี้ว่า low-glycemic

คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มบริโภคอาหารประเภท high-glycemic มากขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงอย่างรวดเร็ว และกระตุ้นการปล่อยอินซูลิน เมื่อน้ำตาลในเลือดลดลง เราจึงรู้สึกหิว ดังนั้นเราก็เลยกินขนมจุกจิก ซึ่งก็ทำให้ขบวนการทั้งหมดเริ่มต้นอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง การปล่อยอินซูลินถูกปล่อยออกมามากจนเกินไปจนทำให้ร่างกายเราทำปฎิกริยากับอินซูลินน้อยลง จึงทำให้ร่างกายสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้น้อยลง ทำให้น้ำตาลยังสูงอยู่ ตับอ่อนก็จะกระตุ้นให้ปล่อบอินซูลินเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักขึ้น ดังนั้นเมื่อระดับอินซูลินที่สูงขึ้นนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อระบบเผาผลาญ และร่างกายเกิดการต่อต้านหรือเรียกว่าภาวะดี้อต่ออินซูลิน จึงเกิดเป็นโรคเบาหวาน

วิธีดูแลเบาหวานน้ำตาลสูงด้วย โมดิ Modi เบาหวาน