ตาล้า ตาแห้ง แสบตา จากแสงสีฟ้า ดูแลด้วย Opta Berry Plus

opta berry Plus

อนุมูลอิสระ ปัจจุบันมีการพูดถึงอนุมูลอิสระกันมาก เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสื่อมของร่างกายมากมาย ซึ่งอนุมูลอิสระมีทั้งได้รับจากภายนอก เช่น อาหาร อากาศ  แสงแดง และแสงสีฟ้า ที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์ และจอคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ทำให้เกิดโรคตาแห้ง ตาล้า แสบตา ตาอักเสบ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นสาเหตุทำให้ตาบอด

opta berry Plus